Neziskové organizace

Vítejte v sekci neziskových organizací, kde naleznete různá litoměřická sdružení, která jsou registrována na tomto portálu. Níže naleznete jednotlivé organizace. Po kliknutí na logo se Vám zobrazí profil každé z nich, na kterém se dozvíte základní informace o organizaci, včetně kontaktů. Jestliže zastupujete neziskovou organizaci, která zde ještě není registrována, ale rádi byste to změnili, abyste měli možnost prezentovat Vaše sdružení a Vámi pořádané akce, tak přejděte do sekce kontakty, kde zjistíte, na koho se obrátit. Registrace a zveřejňování událostí v kalendáři je pro neziskové organizace zcela bezplatné.

Dům kultury v Litoměřicích

Městská kulturní zařízení v Litoměřicích MKZ sdružuje tato zařízení Kulturní dům Se širokou nabídkou prostor nabízí mnoho možností pro pořádání kulturních a společenských akcí. Více zde.. Divadlo K.H.Máchy Divadlo se nachází v historické části města Litoměřice, u Mírového náměstí.  Více zde.. Kino Máj Moderní kino je vybaveno technikou pro 3D promítání a prostorovým zvukem. Více...

Více info
DŮM KULTURY

Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice
Tel.: 416 732 805, mobil 776 338 515

IČ: 44557141, DIČ: CZ44557141
Bankovní spojení: Unicredit Bank
č. účtu: 2108379832/2700

Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích

Knihovna K.H.Máchy  v Litoměřicích je veřejnou knihovnu pověřenou výkonem regionálních funkcí. Knihovna byla oceněna jako Společnost přátelská rodině  a díky aktivitám pro veřejnost se stává centrem setkávání obyvatel. Naší hlavní snahou je smysluplné využití volného času pro všechny členy rodiny. Jedná se o víkendové aktivity pro děti, rodiče i prarodiče, večerní besedy (literární, cestopisné, zdravý životní atyl aj.), výlety. Aktivní senioři mohou navštěvovat Dopolední klub aktivního...

Více info

Kinoklub Ostrov

Kinoklub Ostrov působí v Litoměřicích od roku 1998 a jeho hlavní činností je organizace akcí a aktivit souvisejících s filmem. Rozsah činnosti za 15 let existence je však širší – od divadelních, multižánrových festivalů přes workshopy, akce pro děti a dramaturgii filmového klubu apod. K jeho největším projektům patří sezónní provoz Letního kina a Filmový festival.

Více info

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích

Sbírky SGVU v Litoměřicích jsou zpřístupněny od r. 1958 v Michalské ul. 7 na místě dvou gotických domů sjednocených renesanční přestavbou, uliční průčelí pochází z let 1720–1730. Vystavena jsou díla nejvýznamnějších umělců své doby z oblasti Litoměřicka a severozápadních Čech z období 14.–16. století, zásadní význam má deskový oltář Mistra litoměřického oltáře z doby po 1500. Závěr expozice tvoří umění 19. a poč. 20. století. Celoročně probíhají krátkodobé výstavy. Unikátní...

Více info

Diakonie ČCE – SKP v Litoměřicích

Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích je součástí Diakonie Českobratrské církve evangelické. Vzniklo jako nestátní nezisková organizace v roce 1992 s cílem pomáhat lidem z okraje společnosti. Původní azylové centrum se postupně proměňovalo podle potřeb klientů, až vyrostlo do nabídky služeb, jejichž smyslem je podpora sociálně slabých a lidí se zdravotním postižením, především jejich integrace do společnosti a na trh práce. Posláním Střediska je podporovat ty, kteří se ocitnou ve...

Více info
DIAKONIE Českobratrské církve evangelické
Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích
Rooseveltova 716/7, 412 01 Litoměřice

tel/fax: 416 733 585
E-mail: litomerice@diakonie.cz
web: www.diakoniecceltm.cz

Středisko ekologické výchovy SEVER Litoměřice, o.p.s.

Jsme organizace, která se zabývá především environmentální výchovou pro všechny cílové skupiny, od mateřských škol po školy střední. Vzděláváme děti, pedagogy, úředníky i veřejnost. Máme ovšem přesah i do globálních problémů a občanského vzdělávání. Pořádáme ekologické výukové programy, školní ekologické projekty, víkendové pobyty, semináře pro učitele a osvětové akce pro veřejnost. Dále nabízíme konzultace, stáže, poradenství v oblasti životního prostředí a ekologické...

Více info

Dílna ručního papíru o.s., Litoměřice

Občanské sdružení Dílna ručního papíru bylo založeno v roce 2003 nadšenci, výtvarníky a technology s cílem předat celoživotní profesní i zájmové zkušenosti s tradiční výrobou ručního papíru. Sdružení sídlí ve starobylé věži hradebního opevnění města Litoměřice. Zde byla na základě studia historických pramenů a návštěv existujících manufaktur ve Střední Evropě a v Čechách vybudována dílna na výrobu ručního papíru.

Více info

Hospic sv. Štěpána

Jsme specializované nestátní zdravotnické zařízení poskytující našim pacientům, tedy pacientům v terminálním stádiu života,  a jejich rodinám paliativní léčbu a péči. Jedná se o péči zaměřenou na předcházení utrpení a léčbu všech příznaků, které přináší život ohrožující nemoc. Cílem naší práce je zajistit nemocnému i jeho rodině maximální kvalitu života, a a to jak v domácím prostředí, tak za hospitalizace. Za tímto účelem provozujeme poradnu s půjčovnu pomůcek a poskytujeme...

Více info
Adresa:

Hospic sv. Štěpána, občanské sdružení
Rybářské nám. 662/4
412 01 Litoměřice

IČ: 65081374

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s., pobočka Litoměřice, č. ú.: 1002334359/0800

Telefonní kontakty:

Ústředna: +420 416 733 185-7
(přepojuje na všechny linky i fax)

Sociální pracovnice: +420 416 736 704

Centrum pro náhradní rodinnou péči

Výhradním projektem Centra pro náhradní rodinnou péči (CPNRP) je Poradna pro NRP. Posláním organizace je dlouhodobá podpora rodin s dětmi v náhradní rodinné péči (NRP). Poskytuje osvojitelským i pěstounským rodinám ucelený odborný program zaměřený na všechny členy rodiny: Pro vyšší informovanost týkající se potřeb dětí, specifik a rizik NRP pořádá pro rodiče dětí v NRP odborné semináře i pravidelná měsíční setkání zvyšující  schopnosti rodičů řešit složité situace, krizové...

Více info
Centrum pro náhradní rodinnou péči
www.cpnrp.cz
tel.416 533 554, 731 557 681
ul.Teplická 3, Litoměřice

Oblastní muzeum v Litoměřicích

Expozice Oblastního muzea v Litoměřicích seznámí návštěvníky s geologickým vývojem regionu a následně s jeho historii od pravěku přes dobu románskou, gotickou, baroko až po dvacáté století. Své návštěvníky zve také na výstavy, které několikrát do roka obměňuje.

Více info
Oblastní muzeum v Litoměřicích
Dlouhá 173
412 01 Litoměřice

Tel.: 416 731 339
www.muzeumlitomerice.cz
info@muzeumlitomerice.cz