Sporthrátky s Margitou

Sporthrátky s Margitou
Kategorie:
Kdy:
9.1.2019
16.25 – 17.25
Kde:
Sovova 2
Lingua Universal
Litoměřice

pohybové aktivity pro předškolní děti s cílem všestranného rozvoje a získání celoživotního návyku na pohyb a sport jako na součást zdravého životního stylu, jako zdroj životního optimismu, sebeúcty, radosti. Vhodné také jako všestranná příprava pro následnou sportovní specializaci.