Kvě 25
8:00 Výstava fotografií – Toulky přírodou / Miroslav Lipowski

Pozvánka na fotografickou výstavu Toulky přírodou/ Miroslav Lipowski ve vestibulu nemocnice, která je přístupná každý den od 3.5 do 26.6. 2018

 

10:00 Jak šel čas … s muzeem

Na výstavě budou představeny historické fotografie z bohatého fotografického archivu Oblastního muzea v Litoměřicích, dobové grafické listy i autentické stavební plány, které zapůjčil Státní okresní archiv Litoměřice se sídlem v Lovosicích. Na výstavě se spolupodílí Státní oblastní archiv v Litoměřicích.

Vernisáž výstavy: 19. 4. 2018, 17 hodin
Ukončení výstavy: 2. 9. 2018

10:00 Noc Kostelů v Litoměřicích 2018

Pozvánka na program Noci kostelů, která se bude konat v sobotu 25. května 2018.

V některých kostelech či kaplích bude celodenní program. Vstupné je zdarma.

Program Noci kostelů 25. 5. 2018 v Litoměřicích
Kostel Všech svatých 14 – 18 h
www.farnost-litomerice.cz 18 – 24 h
Katedrála sv. Štěpána 19 – 23 h
www.svaty-stepan.cz
14.00 – 18.00
Otevřený kostel (kostel otevřený všem příchozím)
19.00
Otevření katedrály
16:00 – 17:00
Modlitby matek – modlitby maminek naší farnosti – přijďte se společně pomodlit
s maminkami za svá trápení a starosti !
19.05 – 19.45
20.00 – 20.45
Koncert duchovní hudby pro dvoje varhany (varhaníci – A. Kubišta,L. Čelustka)
Koncert duchovní hudby pro dobové nástroje
18.00 – 19.00
Slavnostní zahájení – mše sv. varhanní hudba J. Pulda
(kytara, housle, klávesy – hraje a zpívá litoměřická schola pod vedením M. Šobáňové)
19.00 – 19.30
Vystoupení sboru Páni kluci
21.00-21.55
Umělecko-historická přednáška probošta Mgr. Jiřího Hladíka
19.30 – 20.00
20.00 – 21.00
Ministrabit Deo – představení úlohy ministrantů a pozvánka na souběžnou výstavku liturgických předmětů
Varhany předmětem Vašeho zájmu – varhanní hudba a prohlídka varhan
hostující varhaník Martin Maxmilián Kaiser
21.00 – 21.55
22.00 – 22.55
23.00
Prohlídka varhan s výkladem a možností si zahrát
Prezentace hlavních i chórových varhan
Uzavření katedrály
Kostel sv. Vojtěcha www.farnost-litomerice.cz 18 – 23 h
21.00 – 22.00
22.00 – 23.00
Koncert sborů Puellae Cantantes, Syrinx a Singing friends
Promítání filmu – Tíha oběti – o životě a těžké době kadinála
Štěpána Trochty
18.00 – 19.30
19.00 – 23.00
Koncert žáků ZUŠ s doprovodem učitelů
Volná prohlídka
23.00 – 23.45
Horam Dei – krása žalmů, křesťanská poezie
Hospic – kaple sv. Štěpána www.hospiclitomerice.cz 18 – 22 h
Duchovní texty a skladby klasické kytary
Ochutnávka mešních vín – po celý večer
23.45 – 24.00
Závěrečná modlitba s požehnáním
Možnost zanechání osobních přání, proseb a vzkazů a modliteb ve schránce u oltáře.
22.00
Stopy světla, stopy lásky („Jediné, co bude důležité, až odejdeme, budou stopy lásky, které tu po nás zůstanou.“ Albert Schweitzer)
Ukončení Noci kostelů
Kostel sv. Ludmily, klášter www.farnost-litomerice.cz 18 – 23 h
Kostel Zvěstování Panně Marii (jezuitský kostel) www.galerie-ltm.cz 18 – 22 h
18.00 – 19.00
19.00 – 19.30
19.30 – 20.00
18.00 – 21.00
18.00 – 21.00
Vystoupení ZUŠ Litoměřice Flétny a violoncella
Fujary p. Dominik Lendacký
Varhanní minivystoupení žáka ZUŠ Šimona Matouška (10let) a sólový zpěv
Výtvarná dílnička pro děti na téma Vitráž (probíhá souběžně s dalším programem)
Otevřen dvůr kapucínského kláštera k prohlídce
18:30 a 19:30
Dvě komentované prohlídky s názvem Příběh kostela Zvěstování Panny Marie
18:30, a v 19:30 hodin
Kaple Božího Milosrdenství – Domov na pahorku 10 – 22 h
Domov pro seniory, Farní charita Litoměřice
20.00 – 21.15
21.15 – 22. 15
22.30 – 23.00
23.00
18.00 – 21.00
Spisovatel Josef Formánek krátce promluví o laskavosti jako o pokojné cestě životem. Současně s vyprávěním a povídáním si s J.F. bude hrát po většinu času
na varhany p. Marie Landová
Modlitba chval a díků. S kytarou a písní můžeme vstoupit do Boží přítomnosti. Povede M. Šobáňová s farní mládeží
Modlitba breviáře, do které se mohou zapojit všichni přítomní
Závěr
Otevřen dvůr kapucínského kláštera k prohlídce
15.30
19:00 – 21:00
20:00 – 21:00
18:00 – 23:00
Koncert paní Hany Přeučilové – příčná flétna, pana Adolfa Škardy – kytara, klávesy, žáků ZUŠ Litoměřice a dalších hostů
Kostel sv. Petra a Pavla, Žitenice 19 – 22 h
Varhanní hudba
Možnost prohlídky kostela s výkladem
sv. Vojtěcha Počaply 8 – 23 h
Možnost prohlídky kostela, rozhovoru.
18.00 – 22.00
19.30 – 20.30
21.00
22.00
18.00 – 22.00
17.00 – 22.00
Kostel sv. Jakuba www.farnost-litomerice.cz 18 – 22 h
Volná prohlídka, prostor ke ztišení a prosbám
Liturgická hudba, gregoriánský chorál – vystoupení Litoměřického chrámového sboru
Májová pobožnost k Matce Boží Panně Marii
Uzavření kostela
Kaple Sv. Jana Křtitele www.farnost-litomerice.cz 18 – 22 h
Volná prohlídka
Kostel sv. Václava (Litoměřice) 17 – 22 h
Program bude obsahovat komentované ukázky rouch, bohoslužebných nádob, kadidel, ikon a ikonografie + živý i reprodukovaný zpěv různých tradic
17:00
18:00
19:30
18:00
17:00 – 21:00
18.00 – 23.00
Kostel Vzkříšení Páně, Terezín 17 – 21 h
Varhanní mix Michaely Fišerové a žáků ZUŠ Litoměřice
Klarinetový kvartet ZUŠ Litoměřice
Půlhodinka varhanní hudby (Hana van Vegchel – varhany, Jana Šillerová – violoncello
Kostel sv. Martina, Mlékojedy 18 – 21 h
Přednáška Mons. ICLic. Mgr. Martina Davídka o historii kostela a sv. Martinovi
Možnost prohlídky kostela
Kostel sv Vojtěcha. Počaply 18 – 23 h
Možnost prohlídky kostela, rozhovoru.

16:30 Kurz trénování paměti a pozornosti – V. část

Knihovna Karla Hynka Máchy v LitoměřicíchMírové náměstí 26412 01 LitoměřiceCena: zdarma

Cvičení paměti a pozornosti, paměťové a relaxační techniky. Kurz se skládá z 5 lekcí: 20/4, 27/4, 4/5, 11/5, 25/5.| lektorka: Mgr. Helena Učíková Lendacká, certifikovaná trenérka paměti, kontakt: tel. 723 501 005; helenkalen@yahoo.com
 

17:00 Jarní výstava Sdružení nezávislých výtvarníků Litoměřicka

Výstava se koná v předsálí divadla K.H.Máchy. Vernisáž bude v úterý 1. května od 17 hod.

Sdružení nezávislých výtvarníků Litoměřicka Vás srdečně zve na Jarní výstavu, která představí aktuální výtvarnou tvorbu členů. Výstava potrvá v předsálí divadla K.H.Máchy v Litoměřicích od 1. května do konce května 2018. Slavnostní vernisáž se uskuteční v úterý 1. května od 17 hod.

18:30 Gastro-kroužek Jedem tour! s Lukášem Hejlíkem

Vstup volný

Beseda a diskuze na téma stravování a gastronomie se skupinkou v čele s Lukášem Hejlíkem v kavárně Káva s párou v Jarošově ulici dne 25.5. od 18:30 hod.

Kvě 26 So
8:00 Výstava fotografií – Toulky přírodou / Miroslav Lipowski

Pozvánka na fotografickou výstavu Toulky přírodou/ Miroslav Lipowski ve vestibulu nemocnice, která je přístupná každý den od 3.5 do 26.6. 2018

 

10:00 Jak šel čas … s muzeem

Na výstavě budou představeny historické fotografie z bohatého fotografického archivu Oblastního muzea v Litoměřicích, dobové grafické listy i autentické stavební plány, které zapůjčil Státní okresní archiv Litoměřice se sídlem v Lovosicích. Na výstavě se spolupodílí Státní oblastní archiv v Litoměřicích.

Vernisáž výstavy: 19. 4. 2018, 17 hodin
Ukončení výstavy: 2. 9. 2018

15:00 Dětské závody na kolech a odrážedlech

Pozvánka na závody malých sportovců na Střeleckém ostrově v sobotu 26.5. 2018.

Závody jsou pro děti od 2 do 12 let věku.

Startovné: 60,- Kč (v ceně občerstvení)

Čas registrace 14:00 – 15:00 hod.

 Trénink 14:00 – 15:00 hod.

Start 15:00 hod.

Povinné vybavení : přilba

 

17:00 Jarní výstava Sdružení nezávislých výtvarníků Litoměřicka

Výstava se koná v předsálí divadla K.H.Máchy. Vernisáž bude v úterý 1. května od 17 hod.

Sdružení nezávislých výtvarníků Litoměřicka Vás srdečně zve na Jarní výstavu, která představí aktuální výtvarnou tvorbu členů. Výstava potrvá v předsálí divadla K.H.Máchy v Litoměřicích od 1. května do konce května 2018. Slavnostní vernisáž se uskuteční v úterý 1. května od 17 hod.

17:00 Popelka Nazaretská

Vstupné dobrovolné

Hudebně-literární pásmo o životě Panny Marie. Hraje: Ztracená kapela a její přátelé, diriguje: Pavel Svoboda, recitace: Rudolf Kvíz.

Vstupné dobrovolné

Kvě 27 Ne
8:00 Výstava fotografií – Toulky přírodou / Miroslav Lipowski

Pozvánka na fotografickou výstavu Toulky přírodou/ Miroslav Lipowski ve vestibulu nemocnice, která je přístupná každý den od 3.5 do 26.6. 2018

 

10:00 Den rodiny v Litoměřicích

Čtvrtý ročník „Místa přátelská rodině v Litoměřicích“.  Program: pohádka, hudba, fotokoutek, obří nafukovací šipky, trampolína, malování na obličej, tvořivé dílničky

10:00 Jak šel čas … s muzeem

Na výstavě budou představeny historické fotografie z bohatého fotografického archivu Oblastního muzea v Litoměřicích, dobové grafické listy i autentické stavební plány, které zapůjčil Státní okresní archiv Litoměřice se sídlem v Lovosicích. Na výstavě se spolupodílí Státní oblastní archiv v Litoměřicích.

Vernisáž výstavy: 19. 4. 2018, 17 hodin
Ukončení výstavy: 2. 9. 2018

15:00 Den dětí s Večerníčkem

Den dětí v Jiráskových sadech

Pro děti bude připraven program v podobě soutěží, vystoupení hudební skupiny Maxíci, Truck show od společnosti CS Beton.

 

17:00 Jarní výstava Sdružení nezávislých výtvarníků Litoměřicka

Výstava se koná v předsálí divadla K.H.Máchy. Vernisáž bude v úterý 1. května od 17 hod.

Sdružení nezávislých výtvarníků Litoměřicka Vás srdečně zve na Jarní výstavu, která představí aktuální výtvarnou tvorbu členů. Výstava potrvá v předsálí divadla K.H.Máchy v Litoměřicích od 1. května do konce května 2018. Slavnostní vernisáž se uskuteční v úterý 1. května od 17 hod.

Kvě 28 Po
8:00 Výstava fotografií – Toulky přírodou / Miroslav Lipowski

Pozvánka na fotografickou výstavu Toulky přírodou/ Miroslav Lipowski ve vestibulu nemocnice, která je přístupná každý den od 3.5 do 26.6. 2018

 

10:00 Týden pohybu 2018

přijď a zkus to

HÝBEJ SE S NÁMI – AKCE

V rámci celoevropské kampaně MOVE WEEK (TÝDEN POHYBU), která se bude konat v týdnu 28.5. – 3.6.2018, se  také v Litoměřicích bude celá řada pohybových akcí a aktivit pro širokou veřejnost všech věkových kategorií. 

Více zde:

V pokratické sokolovně  cvičí v PÁTEK 1.6.dopoledne  v 9:30  děti od 1 do 3 roků, odpoledne si mohou zájemci vyzkoušet skákání na  závodních trampolínách.

V sobotu 2.6.2018 od 10 do 14 hodin proběhne na litoměřickém letním koupališti tradiční DEN DĚTÍ.

 

A navíc si celý týden mohou ženy vyzkoušet v pokratické tělocvičně všechna cvičení zdarma.

17:00 Jarní výstava Sdružení nezávislých výtvarníků Litoměřicka

Výstava se koná v předsálí divadla K.H.Máchy. Vernisáž bude v úterý 1. května od 17 hod.

Sdružení nezávislých výtvarníků Litoměřicka Vás srdečně zve na Jarní výstavu, která představí aktuální výtvarnou tvorbu členů. Výstava potrvá v předsálí divadla K.H.Máchy v Litoměřicích od 1. května do konce května 2018. Slavnostní vernisáž se uskuteční v úterý 1. května od 17 hod.

18:00 Izrael – vhled do “daleké nedaleké” země

Knihovna Karla Hynka Máchy v LitoměřicíchMírové náměstí 26412 01 LitoměřiceCena: 30 Kč, čtenáři nad 65 let s platným průkazem do knihovny mají vstup zdarma

Sociolog, geograf a učitel André Schmahl nám představí zemi, která se nám zdá být často “daleko nedaleko”. Formou cestopisu obohaceného o aktuální infromace se více než památkám budeme věnovat současnému životu v židovském státě.

19:00 Aerobic dynamic kickbox (ADK)

ADK je bezkontaktní skupinové cvičení ve vyšším tempu.
Cvičíme od září 2017 do května 2018 v tělocvičně Sokol Pokratice.
Přihlásit se můžete přes FB skupinu „cvičení – Sokol Pokratice“ nebo na tel. 723 315 832

ADK bezkontaktní skupinové cvičení ve vyšším tempu (cca 160 bpm) dynamické aerobní cvičení využívající technik kickboxu (údery, kopy), při němž se zapojují svaly celého těla, doplněné v závěru lekce o posilování cvičení neobsahuje žádné choreografie dochází k rychlému spalování tuků, zvyšování fyzické kondice a nárůstu síly, zlepšení činnosti kardiovaskulárního systému CO S SEBOU? pevnou sportovní obuv, ručník, pití (alespoň 0,5 l), na sebe ideálně tílko nebo prodyšné triko a tříčtvrťáky nebo kraťasy (zapotíte se), v chladnějším počasí případně mikinu na posilovací a protahovací část PRO KOHO JE CVIČENÍ VHODNÉ? pro všechny věkové kategorie (osoby se zdravotními problémy by měly vhodnost cvičení konzultovat s lékařem)  

Přihlásit odběr

Pokud chcete mít stále přehled o akcích, které se konají na Litoměřicku můžete se přihlásit k odběru. Každý den Vám ve večerních hodinách pošleme email, který bude obsahovat seznam akcí na další den. Budete mít také díky zadání své emailové adresy vždy přehled o novinkách a aktualizacích webu kamvltm.cz. Odhlásit se a zrušit tak odběr emailů můžete kdykoliv odkazem v emailu nebo zde.